Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice

Propozice

7. ročníku Kateřinického trailu

 

 
Prosíme všechny závodníky a další účastníky, aby se řádně seznámili s propozicemi závodu, a žádáme o jejich dodržování. Děkujeme!

Datum konání

 • Neděle 14. října 2018 

Místo konání

 • Areál u Obecního úřadu, Kateřinice, okres Nový Jičín
 • Kateřinice čp. 127, 742 58 Kateřinice
 • GPS: 49.6674286 N, 18.1873000 E
 
 

Pořadatel

 • Pořadatelem Kateřinického trailu je obec Kateřinice za podpory Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice (SMOPO).
 
 

Rozdělení kategorií

!!!Pro zařazení do kategorií je rozhodující ročník narození. V případě vámi špatného přihlášení do kategorie budete přeřazeni dle věku do správné kategorie!!!

 • Děti do 6 let (v doprovodu rodičů) (2018 – 2012) ………… 600 metrů
 • Děti od 7 do 8 let (2011 – 2010) …………………………………. 600 metrů
 • Děti od 9 do 12 let (2009 – 2006) ……………………………… 1 200 metrů
 • Ženy od 13 do 39 let (2005 – 1979) …………………………… 5 750 metrů
 • Ženy od 40 do 49 let (1978 – 1969) ………………………….. 5 750 metrů
 • Ženy 50+ (1968 – 1919 :-)) …………………………………………..5 750 metrů
 • Ženy od 13 do 39 let (2005 – 1979) ………………………….. 11 500 metrů
 • Ženy 40+ (1978 – 1919 :-))………………………………………… 11 500 metrů
 • Muži od 13 do 39 let (2005 – 1979) …………………………… 5 750 metrů
 • Muži od 40 do 49 let (1978 – 1969) ………………………….. 5 750 metrů
 • Muži 50+ (1968 – 1919 :-)) …………………………………………..5 750 metrů
 • Muži od 13 do 39 let (2005 – 1979) ………………………… 11 500 metrů
 • Muži 40+ (1978 – 1919 :-)) ……………………………………….. 11 500 metrů
 • Ty & já (smíšené dvojice) (2005 – 1919 :-)) …………………….5 750 metrů
 • Hobby (všechny věkové kategorie) (2018 – 1919 :-))……… 3 120 metrů
 Časový rozvrh
 • 09:00–12:00 ………  Prezence ……………………………………………………. Minimálně 30 minut před startem dané kat.
 • 10:00 …………………. Start děti do 6 let ………………………………………… Konec prezence 09:30 hod
 • 10:30 …………………. Start děti od 7 do 8 let …………………………………. Konec prezence 10:00 hod
 • 11:00 …………………. Start děti od 9 do 12 let ………………………………… Konec prezence 10:30 hod
 • 11:30–12:00 ………. Vyhlášení vítězů dětských kategorií
 • 12:30 …………………. Start hlavního závodu (dospělí + hobby + Ty & já) ……… Konec prezence 12:00 hod
 • 14:00 …………………. Vyhlášení vítězů hlavního závodu, tombola
 
 

Profily tratí

 • Dětská trať vede po rovině a přes mírný kopeček. Podklad je z větší části rovný asfaltový, pouze seběh z kopečka je po hliněném podkladu.
 • Trať hlavního závodu je vedena hned po startu po asfaltovém povrchu přes obec. Po jednom kilometru a překonání prvního kopce se mění podklad na hliněnou cestu a přechod do lesa. Zde se střída povrch s nezpevněnou šotolinou a lesními úseky, kde je v některých částech pouze úzký hliněný chodník mezi stromy, místy s měkkým až bahnitým povrchem. Výškové převýšení trati je 140 metrů. Po překonání dlouhého stoupání se trať mění na zpevněnou širokou štěrkovou cestu. Zhruba po dvoukilometrovém mírném klesání se vrací zpět do obydlené části obce, kde je po necelém kilometru cíl.
 • Hobby trať je v začátku shodná jako hlavní, zhruba po dvou kilometrech se odklání z hlavní trasy doprava a směřuje mírně do kopce po lesní pěšině. Po přeběhnutí krátkého úseku přes les se trať znova napojuje na hlavní trať. Zbytek úseku je mírně z kopce a poté po rovině až do cíle.

 

Startovné
 • Děti (4. června – 7. října): 50,- Kč
 • Dospělí:
  • 4. června – 31. srpna: 150, – Kč
  • 1. září – 7. října: 250, – Kč
  • 14. října (den závodu): 350 Kč (viz „V DEN ZÁVODU – Dodatečné přihlášení před startem závodu“)
  • Hobby: 100,- Kč (po celou dobu elektronického přihlašování), v den závodu 350,- Kč
 • Místní občané (Kateřinice, Trnávka, Hájov) – Hlavní závod:
  • Cena registrace je 100,- Kč po celou dobu přihlašování (4. června – 7. října).
  • Rozdíl v ceně k aktuální výši startovného uhradí obec.
  • Bydliště bude pro každého ověřováno v den závodu pomocí občanského průkazu, aby nedošlo k pochybení.
  • Závodníci se mohou registrovat i klasickým způsobem, tato „domácká sleva“ je dobrovolná.
 • Při neúčasti závodníka z jakéhokoliv důvodu se zaplacené startovné nevrací.
V ceně startovného
 • Děti dostanou při prezenci balíček sladkosti.
 • Dospělí obdrží při prezenci bagetu.
 • Všichni účastnící přihlášení do 7. října obdrží startovní číslo se svým jménem.
 • Teplý čaj v prostorách areálu a při občerstvení v průběhu závodu na trati.
 • Po doběhu v prostoru cíle ovocný raut pro doplnění energie.
 • Měření času pomocí pasivních elektronických čipů (součást startovního čísla, bez nutnosti vracení).
 • Odeslání SMS po ukončení závodu s umístěním a výsledným časem na mobil účastníka uvedený při registraci.
 • Možnost stáhnout si a vytisknout si po závodě diplom se svým jménem, časem a kategorií.
 • Medaile a diplomy pro vítěze všech kategorií (rozepsáno níže).
 • Finanční odměny pro vítěze hlavního závodu (rozepsáno níže).
Odměny pro vítěze hlavního závodu
 

Finanční odměny

Pro všechny závodníky na stupních vítězů v těchto kategoriích:

 • Ženy 13-39 (5750 metrů)
 • Ženy 40-49 (5750 metrů)
 • Ženy 50+ (5750 metrů)
 • Ženy 13-39 (11500 metrů)
 • Ženy 40+ (11500 metrů)
 • Muži 13-39 (5750 metrů)
 • Muži 40-49 (5750 metrů)
 • Muži 50+ (5750 metrů)
 • Muži 13-39 (11500 metrů)
 • Muži 40+ (11500 metrů)
jsou připraveny tyto odměny:
 • 1. místo: 500 Kč, medaile, diplom
 • 2. místo: 300 Kč, medaile, diplom
 • 3. místo: 200 Kč, medaile, diplom
Ostatní ocenění
 • Nejstarší účastník závodu a vítězové smíšeného běhu „Ty & já“ a vítězové kategorie Hobby obdrží věcný dar.
Odměny pro vítěze dětských závodů
 

Pro všechny závodníky na stupních vítězů v těchto kategoriích:

 • Děti do 6 let (600 metrů)
 • Děti od 7 do 8 let – holky (600 metrů)
 • Děti od 7 do 8 let – kluci (600 metrů)
 • Děti od 9 do 12 let – holky (1200 metrů)
 • Děti od 9 do 12 let – kluci (1200 metrů)
jsou připraveny tyto odměny:
 • 1. místo: dárek, medaile, diplom
 • 2. místo: dárek, medaile, diplom
 • 3. místo: dárek, medaile, diplom

PŘED ZÁVODEM

Přihlášky
 • Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line registračního formuláře na webu.
 • Odkaz na registrační formulář naleznete na internetových stránkách www.trail-katerinice.cz
 • On-line přihlašování bude spuštěno 4. června 2018 a bude ukončeno 7. října 2018.
 • Přihlašování na místě probíhá i v den závodu, ovšem za jiných podmínek, než před závodem. Více informací viz sekce „V DEN ZÁVODU“.
 • Přihláška je považována za platnou až po připsání požadované částky na účet pořadatele. Platbu je třeba provést neprodleně po provedení registrace. K připsání požadované částky musí dojít v co nejkratší době od zadání přihlášky, jinak je platba považovaná za neplatnou a rezervované startovní číslo je uvolněno pro další zájemce.
 • Seznam přihlášených bude průběžně aktualizován.
 • Na startovní listině budou zapsáni pouze ti, kteří budou korektně přihlášení – tedy budou mít korektně vyplněný registrační formulář a budou mít provedenou platbu.
Registrace, limity závodníků
 • V rámci jedné registrace lze přihlásit maximálně 1 závodníka.
 • Celkový počet účastníků je omezen v hlavním závodu na 250 dospělých, v dětských kategoriích na celkem 80 dětí.
 • Pořadatel si vyhrazuje možnost omezení či navýšení počtu přihlášek v jednotlivých kategoriích.
 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění, ovšem bude o tom následně informovat na hlavní stránce trialového závodu, spolu s odůvodněním tohoto rozhodnutí.
Ubytování (pro závodníky z daleka)
 • Pro závodníky lze v omezeném množství zajistit ubytování v blízkém okolí závodu:
  • Penzion U Volného – Nutno předem zarezervovat na webu uvolneho.cz.
  • Komunitní centrum Kateřinice – Možnost přespání na karimatkách a ve spacácích, vytápěné prostory, WC, sprcha, kuchyňka. Bližší informace na telefonu: +420 777 754 926.

V DEN ZÁVODU

 • Závod se uskuteční za každého počasí.
Prezence
 • Prezencí je myšleno převzetí startovního čísla s integrovaným čipem v době a na místě tomu určeném.
 • Prezence probíhá v den závodu od 09:00 do 12:00.
  • Děti do 6 let – Konec prezence v 09:30
  • Děti od 7 do 8 let – Konec prezence v 10:00
  • Děti od 9 do 12 let – Konec prezence v 10:30
  • Hlavní závod – Konec prezence v 12:00
 • Při prezenci v den závodu již nelze provést změny a opravy v přihláškách (změny jmen, kategorií).
 • Žádáme závodníky, aby se ve vlastním zájmu dostavili na prezenci s dostatečným předstihem. Při velkém množství závodníků nemusíme brát i na krátké pozdní příchody po uzavření prezentace zřetel a v takovém případě nebude závodníkům umožněn start.
Dodatečné přihlášení před startem závodu
 • Přihlašování na místě probíhá i v den závodu.
 • Do prodeje na místě budou dána všechna čísla, která zbyla z on-line přihlašování, a to do naplnění limitů závodu.
 • Tato čísla budou již bez jména a kategorie běžce.
 • Cena této registrace v den konání závodu je 350,- Kč.
Měření časů
 • Všechny kategorie závodu budou měřeny čipy.
 • Čip bude součástí startovního čísla, bude připevněn na jeho vnitřní straně. Čip nijak nelimituje závodníka.
 • Účastník je povinen mít po celou dobu závodu viditelně připevněno startovní číslo – tzn. na hrudi a nepřehnuté.
 • Při porušení těchto pokynů může být účastník pořadateli okamžitě vyloučen a diskvalifikován, popř. mu nebude díky špatnému umístění čísla (čipu) změřen čas.
 • Závodník tímto bere na vědomí, že jakákoliv manipulace s číslem či čipem může vést k nezměření času.
 • Čas je měřen od proběhnutí startem do proběhnutí cílem.
Zdravotnická pomoc
 • V prostoru startu i cíle a na dalších určených místech tratě bude k dispozici zdravotnická pomoc – vyškolení zdravotníci sboru dobrovolných hasičů Kateřinice a také profesionální zdravotník a fyzioterapeut.
Zázemí
 • Několik parkovišť v blízkosti startu závodu bez poplatku (konkrétní místa budou upřesněna před závodem na webu).
 • Stanové přístřešky.
 • Možnost zakoupení občerstvení.
 • Doprovodný program – ZDARMA řetízkový kolotoč pro děti.
 • Zajištění zdravotní pomoci v průběhu celé akce.
 • WC na místě startu závodu.
 • Pro zájemce odvoz tam i zpět do sprch místního areálu TJ Sokol Kateřinice.

 


PO ZÁVODĚ

Výsledky a vyhlašování
 • Vyhlašování vítězů bude probíhat dle níže uvedeného časového rozvrhu.
 • Oficiální výsledky budou uvedeny na webových stránkách v nejbližší možné době po ukončení závodu.
 • 11:30-12:00 – Vyhlášení dětských kategorií
             První tři místa v každé kategorii:
 • Děti do 6 let
 • Děti od 7 do 8 let – holky
 • Děti od 7 do 8 let – kluci
 • Děti od 9 do 12 let – holky
 • Děti od 9 do 12 let – kluci
 • 14:00-14:45 – Vyhlášení vítězů hlavního závodu
             První tři místa v každé kategorii:
 • Ženy 13-39 (5750 metrů)
 • Ženy 40-49 (5750 metrů)
 • Ženy 50+ (5750 metrů)
 • Ženy 13-39 (11500 metrů)
 • Ženy 40+ (11500 metrů)
 • Muži 13-39 (5750 metrů)
 • Muži 40-49 (5750 metrů)
 • Muži 50+ (5750 metrů)
 • Muži 13-39 (11500 metrů)
 • Muži 40+ (11500 metrů)
 • Ty & já (5750 metrů)

 

Protest

 • Protesty se podávají u stolku časomíry v prostoru startu/cíle nejpozději 15 minut po vyvěšení aktuálních výsledků na vývěsní tabuli.
 • Lhůta pro vyjádření k protestu je 1 hodina od podání protestu.

 

Pravidla pro losování tomboly

 • Losování probíhá v průběhu hlavního závodu za pomoci přítomných dětí.
 • Losuje se pouze ze startovních čísel účastníku hlavního závodu (nelosují se startovní čísla dětských kategorií).
 • Seznam cen bude vyvěšen v prostoru zázemí závodu.
 • Losuje se vzestupně dle seznamu cen.
 • Po ukončení losování budou přiřazené výherní startovní čísla a doplněna do seznamu cen.
 • Výherci tomboly si své ceny mohou vyzvednou hned po vyhlášení a uděleni diplomu a medailí pro vítěze na označeném místě „tombola“.
 • Prvních 5 nejhodnotnějších hlavních cen naší tomboly se vylosuje po vyhlášení všech výsledků hlavního závodu.
 • Věnujte pozornost seznamu výherních startovních čísel a nezapomeňte si vyzvednout své ceny.
 • Nevyzvednuté ceny nebudou znovu losovány a propadají.

 

 


OSTATNÍ

Další ustanovení
 • Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie a videozáznamy účastníků závodu v souladu se zákonem. Jedná se o nekomerční využití v obrazových materiálech závodu (video ze závodu, fotogalerie na webu).
 • Závodníci všech kategorií startují na vlastní nebezpečí a berou na sebe odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne jim, pořadateli, nebo třetím osobám před, v průběhu, či po závodě.
 • Startující prohlašují, že k závodu nastupují po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu.
 • Pořadatel nezajišťuje pojištění pro účastníky.
 • Účastníci berou na vědomí, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
 • Za odložené věci pořadatel neručí.
 • Všechny účastníky závodu žádáme, aby v maximální míře šetřili přírodní prostředí. Mimo vlastní účast v závodě se mohou pohybovat jen po cestách a ve vymezených prostorech.
 • Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích.
 • Každý účastník je povinen si před závodem přečíst a respektovat důležité informace a pokyny od pořadatele.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění nebo případnou změnu či opravu v propozicích.
 

 
V případě jakýchkoliv připomínek či dotazů ohledně propozic, pravidel, či čehokoliv dalšího, prosím piště na email katerinicky-trail@seznam.cz.
 
V Kateřinicích, 10. 10. 2018

Organizátoři závodu

Obec Kateřinice

Mediální partner