Obec Kateřinice za podpory Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice pořádá

Generální partner Kateřinického trailu

Generální partner Kateřinického trailu

Propozice

Propozice 10. ročníku Kateřinického trailu

Prosíme všechny závodníky a další účastníky, aby se řádně seznámili s propozicemi závodu, a žádáme o jejich dodržování. Děkujeme!

 

Datum konání

 • Neděle 16. října 2022

 

Místo konání

 • Areál u Obecního úřadu, Kateřinice, okres Nový Jičín
 • Kateřinice čp. 127, 742 58 Kateřinice
 • GPS: 49.6674286 N, 18.1873000 E

 

Pořadatel

 • Pořadatelem Kateřinického trailu je obec Kateřinice za podpory Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice (SMOPO).

 

Rozdělení kategorií

Pro zařazení do kategorií je rozhodující rok narození.

1) Děti do 6 let (v doprovodu rodičů) (ročník 2022 – 2016) 600 metrů
2) Děti od 7 do 8 let (ročník 2015 – 2014) 600 metrů
3) Děti od 9 do 12 let (ročník 2013 – 2010) 1 200 metrů
4) Ženy od 13 do 34 let (ročník 2009 – 1988) 6 000 metrů
5) Ženy od 35 do 49 let (ročník 1987 – 1973) 6 000 metrů
6) Ženy 50+ (ročník 1972 – 1920 :-)) 6 000 metrů
7) Ženy od 13 do 34 let (ročník 2009 – 1988) 12 000 metrů
8) Ženy 35+ (ročník 1987 – 1920 :-)) 12 000 metrů
9) Muži od 13 do 34 let (ročník 2009 – 1988) 6 000 metrů
10) Muži od 35 do 49 let (ročník 1987 – 1973) 6 000 metrů
11) Muži 50+ (ročník 1972 – 1920 :-)) 6 000 metrů
12) Muži od 13 do 34 let (ročník 2009 – 1988) 12 000 metrů
13) Muži 35+ (ročník 1987 – 1921 :-)) 12 000 metrů
14) Ty & já (smíšené dvojice) (ročník 2009 – 1920 :-)) 6 000 metrů
15) Ty & já (smíšené dvojice) (ročník 2009 – 1920 :-)) 12 000 metrů
16) Štafeta 2 dospělí a 2 děti (2 dospělí ročník 2006-1920 a 2 děti ročník 2015-2006) 4x 600 metrů

Poznámka ke štafetě: 2 dospělí ročník 2006 – 1920 a 2 děti ročník 2015 – 2007; max počet 15 štafet

 

 Profily tratí

 • Dětská trať vede po rovině a přes mírný kopeček. Podklad je z větší části rovný asfaltový, pouze seběh z kopečka je po hliněném podkladu.
 • Trať hlavního závodu je vedena hned po startu po asfaltovém povrchu přes obec. Po 400 m se trať stáčí prudce doleva a stoupá do lesa. Pak se střídá nezpevněná šotolina a lesní úseky, kde je v některých částech pouze úzký hliněný chodník mezi stromy, místy s měkkým až bahnitým povrchem. Výškový rozdíl je 106 metrů. Po 5 km se trať vrací zpět do obydlené části obce, kde je po dalším kilometru cíl.

Startovné

 • Děti (1. července – 5. října 2022 obdržená platba): 60,- Kč 
 • Štafeta 2 dospělí a 2 děti (dospělí ročník 2006 – 1920 a 2 děti ročník 2015 – 2007; obdržená platba 1. července – 5. října 2022): cena 340,- Kč 
 • Hlavní závod:
  • 1. července – 31. srpna 2022 (obdržená platba): 150, – Kč
  • 1. září – 5. října 2022 (obdržená platba): 260, – Kč
 • 16. října 2022 (v den závodu): 350 Kč (viz „V DEN ZÁVODU – Dodatečné přihlášení před startem závodu“)
 • Při neúčasti závodníka z jakéhokoliv důvodu se zaplacené startovné nevrací.

V ceně startovného

 • Děti dostanou při prezenci balíček sladkostí.
 • Dospělí obdrží při prezenci proteinovou tyčinku 65 g.
 • Všichni účastnící přihlášení do 5. října 2022 obdrží startovní číslo se svým jménem.
 • Teplý čaj v prostorách areálu a při občerstvení v průběhu závodu na trati.
 • Po doběhu v prostoru cíle ovocný raut pro doplnění energie.
 • Měření času pomocí pasivních elektronických čipů (součást startovního čísla, bez nutnosti vracení).
 • Odeslání SMS po ukončení závodu s umístěním a výsledným časem na mobil účastníka uvedený při registraci.
 • Možnost stáhnout si a vytisknout si po závodě diplom se svým jménem, časem a kategorií.
 • Medaile a diplomy pro vítěze všech kategorií (rozepsáno níže).
 • Finanční odměny pro vítěze hlavního závodu (rozepsáno níže).

 

 

PŘED ZÁVODEM

Přihlášky

 • Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetu.
 • Odkaz na registrační formulář naleznete na internetových stránkách www.trail.katerinice.cz
 • On-line přihlašování bude spuštěno 1. července 2022 a bude ukončeno 5. října 2022.
 • Přihlašování na místě probíhá i v den závodu, ovšem za jiných podmínek – více informací viz sekce „V DEN ZÁVODU“. 
 • Přihláška je považována za platnou až po připsání požadované částky na účet pořadatele. Platbu je třeba provést neprodleně po provedení registrace. K připsání požadované částky musí dojít v co nejkratší době od zadání přihlášky, jinak je platba považovaná za neplatnou a rezervované startovní číslo je uvolněno pro další zájemce.
 • Seznam přihlášených bude průběžně aktualizován.
 • Na startovní listině budou zapsáni pouze korektně přihlášeni s došlou platbou.

Registrace, limity závodníků

 • V rámci jedné registrace lze přihlásit maximálně 1 běžce.
 • Celkový počet účastníků je omezen v hlavním závodu na 250 dospělých, v dětských kategoriích na celkem 80 dětí.
 • Pořadatel si vyhrazuje možnost omezení či navýšení počtu přihlášek v jednotlivých kategoriích.
 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění, ovšem bude o tom následně informovat na hlavní stránce trailového závodu, spolu s odůvodněním tohoto rozhodnutí.

Ubytování (pro závodníky z daleka)

 • Pro závodníky lze v omezeném množství zajistit ubytování v blízkém okolí závodu:
 • Penzion U Volného – Nutno předem zarezervovat na webu uvolneho.cz.
 • Komunitní centrum Kateřinice – Možnost přespání na karimatkách a ve spacácích, vytápěné prostory, WC, sprcha, kuchyňka. Bližší informace na telefonu: +420 773 655 570.

 

V DEN ZÁVODU
Závod se uskuteční za každého počasí.

 • Časový rozvrh
  • 10:00…………….. Start děti do 6 let (ročník 2022 – 2016)…………………………… Konec prezence 09:30 hod
  • 10:30…………….. Start děti od 7 do 8 let (ročník 2015 – 2014)…………………….. Konec prezence 10:00 hod
  • 11:00……………..  Start děti od 9 do 12 let (ročník 2013 – 2010)………………….. Konec prezence 10:30 hod
  • 11:30……………..  Vyhlášení vítězů dětských kategorií
  • 12:00…………….. Start štafety 2 dospělí a 2 děti ………………………………………… Konec prezence  11:00 hod
  • 12:30…………….. Rozcvička před hlavním závodem
  • 12:50…………….. Start hlavního závodu na 6 km (dospělí + Ty & já)………………Konec prezence  12:20 hod
  • 13:00…………….. Start hlavního závodu na 12 km (dospělí + Ty & já)…………….Konec prezence  12:30 hod
  • 14:30…………….. Vyhlášení vítězů hlavního závodu (dospělí + Ty & já), štafety, tombola

Prezence

 • Prezence začíná v den závodu od 09:00
 • Prezence končí minimálně 30 minut před startem dané kategorie.
 • Prezencí je myšleno převzetí startovního čísla s integrovaným čipem v době a na místě tomu určeném.
 • Při prezenci v den závodu již nelze provést změny a opravy v přihláškách (změny jmen, kategorií).
 • Žádáme závodníky, aby se ve vlastním zájmu dostavili na prezenci s dostatečným předstihem. Při velkém množství závodníků nemusíme brát i na krátké pozdní příchody po uzavření prezentace zřetel a v takovém případě nebude závodníkům umožněn start.

Dodatečné přihlášení před startem závodu

 • Přihlašování na místě probíhá i v den závodu.
 • Do prodeje na místě budou dána všechna čísla, která zbyla z on-line přihlašování, a to do naplnění limitů závodu.
 • Tato čísla budou již bez jména a kategorie běžce.
 • Cena této registrace v den konání závodu je 350,- Kč.

Měření časů

 • Všechny kategorie závodu budou měřeny čipy.
 • Čip bude součástí startovního čísla, bude připevněn na jeho vnitřní straně. Čip nijak nelimituje závodníka.
 • Účastník je povinen mít po celou dobu závodu viditelně připevněno startovní číslo – tzn. na hrudi a nepřehnuté.
 • Při porušení těchto pokynů může být účastník pořadateli okamžitě vyloučen a diskvalifikován, popř. mu nebude díky špatnému umístění čísla (čipu) změřen čas.
 • Závodník tímto bere na vědomí, že jakákoliv manipulace s číslem či čipem může vést k nezměření času.
 • Čas je měřen od proběhnutí startem do proběhnutí cílem.

Pravidla běhu smíšených dvojic

 • Můžete, ale nemusíte běžet od startu až do cíle společně.
 • Můžete taktizovat každý podle svého plánu, nezáleží, kdo bude v cíli první. Vaše časy se po doběhu sečtou a vyhodnotí se jako jeden výsledný čas.
 • Nadále vám bude měřen váš individuální čas, a tak se můžete umístit i ve své původní kategorii jako jednotlivec.
 • Při registraci zaplatí každý samostatné startovné sám za sebe. Smíšený běh dvojic nebude zpoplatněn žádnou další finanční částkou, bude však muset být provedena nová samostatná registrace pro přihlašovanou dvojici.

Základní pravidla štafetového závodu

 • Předávací území je dlouhé 20 metrů.
 • Musí být vymezeno dvěma hraničními čárami širokými 50 mm vzdálenými 10 metrů vpřed i vzad od středové čáry předávacího území.
 • Štafetový kolík je válcové těleso hladkého povrchu z libovolného materiálu. Jeho délka nesmí být větší než 300 mm a kratší než 280 mm a nesmí mít hmotnost menší než 50 g.
 • Barva štafetového kolíku musí být takový, aby byl jasně viditelný během závodu.
 • Kolík musí být nesen v ruce po celý závod.
 • Upadne-li na zem, musí jej bezpodmínečně zvednout běžec, který jej upustil.
 • Při předání musí být kolík předán uvnitř předávkového území.
 • Předávka začíná v okamžiku, kdy se přebírající běžec poprvé kolíku dotkne a končí teprve v okamžiku, kdy je kolík pouze v ruce přebírajícího běžce.
 • Rozhodující je poloha kolíku v předávkovém území, nikoli poloha těla nebo končetin běžců. Kolík nesmí být hozen, ale předán z ruky do ruky.
 • Předání kolíků mimo předávkové území znamená diskvalifikaci.
 • V úseku předávkového území očekávající běžci zaujmou postavení u vnitřního okraje dráhy podle toho jak členové družstev dobíhají, avšak tak, aby do sebe nestrkali a nepřekáželi jiným závodníkům v běhu.

Zdravotnická pomoc

 • V prostoru startu i cíle a na dalších určených místech tratě bude k dispozici zdravotnická pomoc – vyškolení zdravotníci sboru dobrovolných hasičů Kateřinice a také profesionální zdravotník a fyzioterapeut.

Zázemí

 • Několik parkovišť v blízkosti startu závodu bez poplatku (konkrétní místa budou upřesněna před závodem na webu).
 • Stanové přístřešky.
 • Možnost zakoupení občerstvení.
 • Doprovodný program – ZDARMA řetízkový kolotoč pro děti.
 • Zajištění zdravotní pomoci v průběhu celé akce.
 • WC na místě startu závodu.
 • Pro zájemce odvoz tam i zpět do sprch místního areálu TJ Sokol Kateřinice.

 

PO ZÁVODĚ

Výsledky a vyhlašování

 • Vyhlašování vítězů bude probíhat dle časového rozvrhu.

             První tři místa v každé kategorii:

 • Děti do 6 let
 • Děti od 7 do 8 let – holky
 • Děti od 7 do 8 let – kluci
 • Děti od 9 do 12 let – holky
 • Děti od 9 do 12 let – kluci

             První tři místa v každé kategorii:

 • Ženy 13-34 (6 000 metrů)
 • Ženy 35-49 (6 000 metrů)
 • Ženy 50+ (6 000 metrů)
 • Ženy 13-34 (12 000 metrů)
 • Ženy 35+ (12 000 metrů)
 • Muži 13-34 (6 000 metrů)
 • Muži 35-49 (6 000 metrů)
 • Muži 50+ (6 000 metrů)
 • Muži 13-34 (12 000 metrů)
 • Muži 35+ (12 000 metrů)
 • Ty & já (6 000 metrů)
 • Ty & já (12 000 metrů)
 • Štafety (2 dospělí a 2 děti)
 • Oficiální výsledky budou uvedeny na webových stránkách v nejbližší možné době po ukončení závodu.

Odměny pro vítěze hlavního závodu

Finanční odměny

Pro všechny závodníky na stupních vítězů v těchto kategoriích:

 • Ženy 13-34 (6 000 metrů)
 • Ženy 35-49 (6 000 metrů)
 • Ženy 50+ (6 000 metrů)
 • Ženy 13-34 (12 000 metrů)
 • Ženy 35+ (12 000 metrů)
 • Muži 13-34 (6 000 metrů)
 • Muži 35-49 (6 000 metrů)
 • Muži 50+ (6 000 metrů)
 • Muži 13-34 (12 000 metrů)
 • Muži 35+ (12 000 metrů)

jsou připraveny tyto odměny:

 • 1. místo: 500 Kč, medaile, diplom
 • 2. místo: 300 Kč, medaile, diplom
 • 3. místo: 200 Kč, medaile, diplom

Ostatní ocenění

 • Nejstarší účastník závodu, vítězové smíšeného běhu „Ty & já“ a vítězové štafet obdrží diplomy a věcné dary.

Odměny pro vítěze dětských závodů

Pro všechny závodníky na stupních vítězů v těchto kategoriích:

 • Děti do 6 let (600 metrů)
 • Děti od 7 do 8 let – holky (600 metrů)
 • Děti od 7 do 8 let – kluci (600 metrů)
 • Děti od 9 do 12 let – holky (1200 metrů)
 • Děti od 9 do 12 let – kluci (1200 metrů)

jsou připraveny tyto odměny:

 • 1. místo: dárek, medaile, diplom
 • 2. místo: dárek, medaile, diplom
 • 3. místo: dárek, medaile, diplom

 

Protest

 • Protesty se podávají u stolku časomíry v prostoru startu/cíle nejpozději 15 minut po vyvěšení aktuálních výsledků na vývěsní tabuli.
 • Lhůta pro vyjádření k protestu je 1 hodina od podání protestu.

 

Pravidla pro losování tomboly

 • Losování probíhá v průběhu hlavního závodu za pomoci přítomných dětí.
 • Losuje se pouze ze startovních čísel účastníku hlavního závodu (nelosují se startovní čísla dětských kategorií).
 • Seznam cen bude vyvěšen v prostoru zázemí závodu.
 • Losuje se vzestupně dle seznamu cen.
 • Po ukončení losování budou přiřazené výherní startovní čísla a doplněna do seznamu cen.
 • Výherci tomboly si své ceny mohou vyzvednou hned po vyhlášení a uděleni diplomu a medailí pro vítěze na označeném místě „tombola“.
 • Prvních 5 nejhodnotnějších hlavních cen naší tomboly se vylosuje po vyhlášení všech výsledků hlavního závodu.
 • Věnujte pozornost seznamu výherních startovních čísel a nezapomeňte si vyzvednout své ceny.
 • Nevyzvednuté ceny nebudou znovu losovány a propadají.

 

OSTATNÍ

Další ustanovení

 • Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie a videozáznamy účastníků závodu v souladu se zákonem. Jedná se o nekomerční využití v obrazových materiálech závodu (video ze závodu, fotogalerie na webu).
 • Závodníci všech kategorií startují na vlastní nebezpečí a berou na sebe odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne jim, pořadateli, nebo třetím osobám před, v průběhu, či po závodě.
 • Startující prohlašují, že k závodu nastupují po odpovídající přípravě a v dobrém zdravotním stavu.
 • Pořadatel nezajišťuje pojištění pro účastníky.
 • Účastníci berou na vědomí, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
 • Za odložené věci pořadatel neručí.
 • Všechny účastníky závodu žádáme, aby v maximální míře šetřili přírodní prostředí. Mimo vlastní účast v závodě se mohou pohybovat jen po cestách a ve vymezených prostorech.
 • Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích.
 • Každý účastník je povinen si před závodem přečíst a respektovat důležité informace a pokyny od pořadatele.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění nebo případnou změnu či opravu v propozicích.

 

V případě jakýchkoliv připomínek či dotazů ohledně propozic, pravidel, či čehokoliv dalšího, prosím piště na email trail@katerinice.cz.

 

V Kateřinicích, 13.5.2022

 

Do startu závodu zbývá

16. 10. 2022

Motto

„Běhání je náboženství moderní doby. Běhá kdekdo, běhá se všude, běhá se pro radost, běhá se kvůli shazování kil, běhá se, aby si vás lidi všimli (zdravíme Terryho Foxe a Forresta Gumpa). A především se běhá proto, že na rozdíl od trdlování v předražených fitness centrech je to skoro zadarmo.“

Organizátoři závodu

Obec Kateřinice

Generální partner

SEMITA-DS s.r.o.   Jiří Válek

Mediální partner

Svetbehu.cz

Sponzoři

Ing.Radovan Lys – B.G.A. Trade

Jiří Matěj

Autodoprava Aleš Kutač

Ovoce – Zelenina Marek Skopal

Jaroslav Obsadný